Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Julai, 2014

Kenapa Pilih Dia????

Assalammualaikum…
Hai2sume…Masihlagitetapditemaygsamabagientryharini..Apalagitemacintadanrelationship...Actuallyaqrasaterbukakmindaapabilaberceritatentanghatiperasaan,cintadanrelationshipni…Sebabhalnisangat2dekatdengandiriaq…J . . . . Dalamsesebuahrelationshippastiakanpasangsurutnya,adanyadugaandancabaran…Apalagi,hubunganygmasih

Personaliti Seseorang Berdasarkan Warna Anak Mata

Assalammualaikum…
Haikorang…Untukentryhariniaqnaksharesatuinformationyangaqperolehdarisumberhencikgoogle…informationnisangat2menarikbagikusebabadakaitannyapersonalitidenganwarnaanakmata…Setiaporangmempunyaiwarnaanakmatayangberbezamengikutgenetikkan??Betulkan??..Likeme,aqpunyawarnaanakmataberwarnahitam…So,aqnaksangattawu